O nás

PerformCzech: Zkracujeme vzdálenost mezi českým a zahraničním scénickým uměním

PerformCzech je kurátorský tým, který zajišťuje řadu aktivit souvisejících s internacionalizací současné české scény a zaměřuje se na divadlo, tanec, současný cirkus a multidisciplinární projekty.

PerformCzech je informační portál v angličtině pro profesionály v oblasti scénických umění, který poskytuje informace o současné české scéně scénických umění a zprostředkovává informace, kontakty a příležitosti pro mezinárodní spolupráci.

PerformCzech iniciuje projekty, realizuje aktivity a je členem sítí, platforem i organizací, které propojují současnou českou scénu scénických umění s partnery v zahraničí.

PerformCzech podporuje profesní růst a internacionalizaci současné české scény scénických umění.

Činnost PerformCzech koordinuje Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění - Divadelního ústavu jako státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR. Jeho posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní služby v oblasti divadla, tance, hudby, literatury a výtvarného umění.

Poradním orgánem pro naši činnost je Dramaturgická rada PerformCzech.

Naše činnosti: 

  • PerformCzech LINKS OUT: prezentace české tvorby a umělců na zahraničních veletrzích a festivalech scénických umění  
  • PerformCzech LINKS: podpora a pořádání akcí v ČR a zahraničí, které prezentují současná česká scénická umění pro zahraniční profesionály  
  • PerformCzech PROVISITS: kurátorované mise do zahraničí pro skupiny divadelních a tanečních profesionálů zaměřené na navázání kontaktů a spolupráce v daném teritoriu  
  • PerformCzech CONNECT: projekty na podporu společné tvorby českých a zahraničních umělců (např. i formou účasti v projektech podpořených z evropských programů) 
  • PerformCzech SKILLS: vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj dovedností v oblasti sebeprezentace, digitálního marketingu a propagace 
  • PerformCzech PROMO: propagační materiály určené pro internacionalizaci českých scénických umění (webové prezentace, sociální sítě, tištěné o online materiály)
  • Správa českých středisek mezinárodních nevládních organizací přidružených k UNESCO (AICT, ASSITEJ, ITI, OISTAT, UNIMA) a členství v profesních networcích (IETM, PACE.V4)
  • Výzkumné aktivity (zejména výzkum divadla po roce 1989 a divadelního publika v rámci Evropské noci divadel) 

 


 

Loga ke stažení:

Loga pro projekty podpořené z Národního plánu obnovy:

Logo pro projekty zařazené do PQ+.

  • PQ+ (ZIP, 12,10 MB)

Martina Pecková Černá

theatre expert

Jana Návratová

dance and contemporary circus expert

Pavel Štorek

theatre and interdisciplinary projects expert

Antonín Brinda

editor

Radka Lím Labendz

communication manager

Veronika Nádeníčková

Barbora Comer

production manager

Název

Ulice
Město
Stát

Reach us

 


Perform Czech
Arts and Theatre Institute

Celetná 17
110 00 Praha 1
Czech Republic