V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY 2021

Šestidenní tvůrčí rezidence pro mladé kritiky ze zemí Visegrádu se uskuteční v rámci Mezinárodního divadelního festivalu DIVADELNÁ NITRA ve dnech 1. až 6. října 2021. Účast zahrnuje návštěvu představení hlavního i doprovodného programu 30. ročníku festivalu, analytické semináře pod vedením uznávaného německého kritika Stefana Tiggese, přednášky a mentoring Darka Lukiče, setkání s divadelními profesionály z Evropy a účast na různých diskusích a setkáních s umělci a účastníky projektů festivalu, jakož i kritiky a hosty, kteří navštíví festival. Rezidence poskytne platformu pro výměnu poznatků o současném scénickém umění. Kombinací analytických seminářů, které budou reflektovat aktuální festivalový program, a aktivní účasti na setkáních s umělci nabízí projekt prostor pro diskusi, jejíž ambicí je překročit kontext festivalu i hranice sociálně-politického spektra.

Kdo se může hlásit: Workshop je určen pro mladé kritiky do 35 let, podmínkou je výborná znalost angličtiny slovem i písmem

Termín a místo konání: 1.-6. října 2021, Slovensko, Nitra

Uzávěrka přihlášek pro české účastníky: 15. srpna 2021

Web akce: https://nitrafest.sk/projekty/v4theatre/v4theatre-critics-residency/

Počet účastníků: max. celkem 12, 2-3 za každou z účastnících se zemí

Další informace: V případě změny situace v souvislosti s epidemií COVID-19 si organizátor vyhrazuje právo přijmout příslušná opatření.

Písemné přihlášky včetně příloh jsou přijímány na online formuláři zde: https://form.jotform.com/212033283642346

Povinné součásti přihlášky:

  • profesní CV
  • motivace k účasti

Kontaktní osoba: Mirka Potůčková, E mirka.potuckova@idu.cz