PerformCzech/Links OUT: Generation After – Polish Performing Arts Showcase

2. 9. – 4. 9. 2021 / Varšava (Polsko)

PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých divadelních profesionálů na přehlídce současného polského divadla a performace Generation After (Varšava, Polsko).

Showcase Generation After představí zástupcům nejvýznamnějších festivalů a divadelních organizací z Evropy, Asie a Ameriky nejnovější tendence polské divadelní scény.

Termín a místo: 2. 9. – 4. 9. 2021 / Varšava (Polsko)
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na dopravu (vlak), ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 12.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 5 podpořených profesionálů
Uzávěrka: 20. 8. 2021
Web akce: https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/generation-after-5-showcase

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • profesní CV

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Uznatelné náklady:

  • mezinárodní doprava
  • ubytování
  • vstupenky

Neuznatelné náklady:

  • lokální doprava
  • diety

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE:

https://form.jotform.com/212162130788351

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E: pavel.storek@idu.cz