PerformCzech ProVisit: Belgie (16. – 19. 11. Brusel, Gent)

Termín a místo: 16. – 19. 11. 2021, Brusel, Gent (Belgie)
Finanční podpora: IDU zajišťuje dopravu, ubytování a program během ProVisit, diety v zákonné výši budou vyplaceny po realizaci cesty
Kdo se hlásí: profesionálové z oblasti scénických umění s přesahem do hudebních a multižánrových forem
Limit: až 7 podpořených profesionálů
Uzávěrka: 4. 10. 2021

Institut umění – Divadelní ústav / PerformCzech vyhlašuje výzvu pro profesionály z oblasti scénických umění, kteří mají zájmem o spolupráci s belgickými partnery a o navázání kontaktů pro možnou spolupráci během předsednictví ČR v Radě EU 2022. ProVisit zahrnuje 3denní program v Bruselu a Gentu, jehož součástí bude návštěva organizací a kulturních center s působností v oblasti scénických umění. Ve spolupráci kanceláří SoundCzech, Českým centrem v Bruselu a hudební kanceláří Wallon Music Export Office budou mít účastníci také možnost seznámit se s místní klubovou a hudební scénou v rámci festivalu Fifty Lab. Výzva je proto primárně určena pro profesionály z oboru scénických umění, kteří mají přesah do hudebních a multidisciplinárních forem.

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR
  • výběrové řízení je určeno pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E: pavel.storek@idu.cz