PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních profesionálů na festivalu CROSSINGS (Rennes, Francie)

V rámci 5. ročníku festivalu Théâtre National de Bretagne proběhne speciální program pro zahraniční divadelní profesionály s názvem CROSSINGS. Program, který se uskuteční ve dnech 10. – 14. listopadu bude zahrnovat prezentace inscenací, diskuse, networking a prohlídky kulturních center. Do programu budou zařazena díla těchto umělců: Lars Norén / Julie Duclos, Pascal Rambert / Arthur Nauzyciel, Emmanuelle Huynh / Mohamed El Khatib, Patricia Allio, Pierre Maillet, Latifa Laâbissi / Marcelo Evelin, David Gauchard, Pierre-Yves Chapalain. Všechny inscenace budou titulkovány nebo tlumočeny do anglického jazyka.

Termín a místo: 10.11. – 14. 11. 2021 / Rennes (Francie)
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na dopravu, ubytování (5 nocí), vstupenky, catering poskytnutý pořadatelem akce
Výše podpory: do 20.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (pořadatelé festivalů, režisér, dramaturg, manažer, divadelní kritik, apod.)
Limit: až 5 podpořených profesionálů
Uzávěrka: 26. 10. 2021

Web akce: https://www.t-n-b.fr/

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné součásti přihlášky:

  • profesní CV
  • motivace

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti:

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE.

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E: pavel.storek@idu.cz