PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních a tanečních profesionálů na Biennale Internationale Des Arts Du Cirque (Marseille, Francie)

Mezinárodní bienále současného cirkusu je po přesunu do online prostředí v minulém roce plánováno opět jako živá akce. Kromě programu nabízí rovněž profesní fórum a řadu příležitostí pro networking.

 

Termín a místo: 12. 1.-13. 2.2022 / Marseille (Francie)

  • Minimální doba pobytu: 3 dny
  • Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na dopravu (letadlo/vlak), ubytování, vstupenky
  • Výše podpory: do 20.000,- Kč
  • Kdo se může hlásit: divadelní a taneční profesionálové (pořadatelé festivalů, režisér, choreograf, dramaturg, manažer, divadelní/taneční kritik, apod.)
  • Limit: až 5 podpořených profesionálů

Uzávěrka: 5. 1. 2022

Web akce: https://www.biennale-cirque.com/fr/

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné součásti přihlášky:

  • profesní CV
  • motivace

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti:

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE.

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E: pavel.storek@idu.cz