PerformCzech/Links OUT podpoří online účast divadelních a tanečních profesionálů na mezinárodních konferencích APAP nebo ISPA (USA)

V lednu 2022 se uskuteční dvě významné akce pro networking v oblasti scénických umění v teritoriu USA . Vzhledem k pandemické situaci se veletrh APAP a kongres ISPA budou konat jako hybridní akce. 

Termín a místo: APAP – 10. - 17. 1. 2022, ISPA – 11. - 13. 1. 2022

  • Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na registraci v plné výši
  • Kdo se může hlásit: divadelní a taneční profesionálové (pořadatelé festivalů, režisér, choreograf, dramaturg, manažer, divadelní/taneční kritik, apod.)

Uzávěrka: 31. 12. 2021

Weby akce: https://www.ispa.org, https://apap365.org/

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné součásti přihlášky:

  • profesní CV
  • motivace

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti:

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE.

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E: pavel.storek@idu.cz