PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních profesionálů na mezinárodním festivalu performativního umění Baltoscandal (Estonsko)

Baltoscandal je mezinárodní festival scénických umění. Byl založen jako první mezinárodní divadelní festival v pobaltských zemích a dodnes je jednou z největších akcí. Od roku 1994 se koná v Rakvere, menším městě asi 100 km od hlavního města Tallinnu. Baltoscandal je festival různých tanečních forem, inovativní hudby a audiovizuálních forem, ale jeho hlavním zaměřením je současné divadlo.

Termín a místo: 6. – 9. 7. 2022, Rakvere (Estonsko)
Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory: příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování, vstupenky
Výše podpory: paušální částka 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, režisérky a režiséři, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 3 podpoření profesionálové

Uzávěrka: 15. 4. 2022

Web akce: https://www.baltoscandal.ee

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • profesní CV
  • Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, email: veronika.nadenickova@idu.cz