PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních profesionálů z ČR na mezinárodním divadelním festivalu BITEF (Belgrade International Theatre Festival)

Mezinárodní divadelní festival BITEF patří k nejvýznamnějším evropským festivalům současného scénického umění, který ve svém programu představuje aktuální trendy v činoherním i nonverbálním divadle a multidisciplinární projekty. Festival je pořádán od roku 1967.

Termín a místo: 23. – 30. 9. 2022 / Bělehrad (Srbsko)
Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na dopravu (vlak), ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, režisérky a režiséři, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 3 podpoření profesionálové
Uzávěrka: 29. 6. 2022
Program akce: https://festival.bitef.rs

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy:

  • profesní CV
  • Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, email: veronika.nadenickova@idu.cz


VÝSLEDKY