PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních profesionálů z ČR na mezinárodním divadelním festivalu FITS (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu)

Mezinárodní divadelní festival v Sibiu je jedním z nejvýznamnějších festivalů divadla a performativního umění na světě a třetí největší po Festival d'Avignon a Mezinárodním festivalu v Edinburghu. FITS se koná každý rok v červnu. Byl založen v roce 1993 Constantinem Chiriacem, program festivalu představuje známá jména mezinárodní scény s hosty z přibližně 73 zemí každý ročník.

Termín a místo: 24. 6. – 3. 7. 2022 / Sibiu (Rumunsko)
Minimální doba pobytu: 5 dny
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na dopravu (vlak), ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, režisérky a režiséři, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 3 podpoření profesionálové
Uzávěrka: 29. 4. 2022
Program akce: https://www.sibfest.ro/

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy:

  • profesní CV
  • Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, email: veronika.nadenickova@idu.cz


VÝSLEDKY