PerformCzech/Links OUT podpoří účast performerů a interdisciplinárních umělců z ČR na bienále současného umění Manifesta v Prištině (Kosovo)

Evropské nomádské bienále Manifesta se koná každé dva roky v jiném evropském městě mimo dominantní centra umělecké produkce. Pro letošní, čtrnáctý ročník, našlo bienále své zázemí v kosovské Prištině. Stodenní umělecký program složený z výstav, performancí, událostí a workshopů se jako vždy zaměřuje na dialog mezi uměním a společností v Evropě.

Termín a místo: 22. 7. – 30. 10. 2022 / Priština (Kosovo)
Minimální délka pobytu: 4 dny
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování, akreditace
Výše podpory: do 15.000 Kč

Kdo se může hlásit:
▪ performeři/performerky
▪ divadelní tvůrci a tvůrkyně pracující v oblastech objektového, výtvarného, experimentálního divadla
▪ interdisciplinární tvůrci a tvůrkyně pracující na pomezí výtvarného umění a divadla
▪ teoretici/teoretičky scénických umění
▪ historici/historičky scénických umění
▪ studenti/studentky magisterských a doktorských programů výše zmíněných oblastí

Limit: až 4 podpoření
Uzávěrka: 2. 9. 2022
Program akce: Manifesta 2022

Kritéria hodnocení a výběru:
▪ dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
▪ odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
▪ výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy:
▪ profesní CV
▪ Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy (odkaz na online formulář)

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Antonín Brinda, E: antonin.brinda@idu.cz