PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních profesionálů na festivalu CROSSINGS (Rennes, Francie)

V rámci letošního ročníku festivalu CROSSINGS, který pořádá Théâtre National de Bretagne, opět proběhne speciální program pro zahraniční divadelní profesionály. Jeho součást jsou prezentace inscenací, diskuse, networking a prohlídky kulturních center. Všechny inscenace jsou titulkovány nebo tlumočeny do anglického jazyka.

„Každá část programu byla obohacující. Festival nám ve 4 dnech nabídl celkem 11 velice různorodých inscenací od velké činohry až po experimenty imerzivního charakteru. Rád bych také zdůraznil přínos diskusí, ať už organizovaných či neformálních. Významné kreativní osobnosti z nejrůznějších evropských divadelních institucí, s nimiž jsme se při těchto příležitostech setkali, jsou pro naše divadlo důležitými partnery a rádi bychom s nimi zůstali v dlouhodobém kontaktu.“

Termín a místo: 23.11. – 27. 11. 2022 / Rennes (Francie)
Výše podpory: 24 000 Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové, především dramaturgové, kurátoři festival, kritici, teoretici se zaměřením na divadlo, případně současný tanec nebo s multidisciplinárním zaměřením
Limit: až 5 podpořených profesionálů
Uzávěrka: 15. 10. 2022

Pořadatel zajišťuje titulkování všech představení a festivalový pas zdarma a pohoštění během networkingových akcí.

Web akce
PRE-PROGRAMME

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné součásti přihlášky:

  • profesní CV
  • motivace

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti:

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE.

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Martina Pecková Černá, martina.peckova-cerna@idu.cz


VÝSLEDKY