PerformCzech ProVisit New York pro české profesionály z oblasti scénických umění

PerformCzech ProVisits jsou kurátorované mise do zahraničí pro skupiny divadelních a tanečních profesionálů zaměřené na navázání kontaktů a spolupráce v daném teritoriu. V lednu 2023 se uskuteční dvě významné akce pro networking v oblasti scénických umění v teritoriu USA: veletrh pořádaný Association of Performing Arts Professionals(APAP) a sympozium / divadelní festival Under the Radar, který pořádá newyorské Public Theater. Součástí ProVisit budou návštěvy těchto dvou akcí a dále networkingové aktivity s dalšími partnery v New Yorku. Partnerem programu jsou Česká centra.

Termín a místo: předběžná data 10.-18.1.2023

Finanční podpora: IDU zajišťuje dopravu, ubytování, program ProVisit; příspěvek na další náklady bude vyplacen po realizaci cesty

Kdo se hlásí: profesionálové z oblasti scénických umění se zájmem o spolupráci s partnery z USA

Limit: až 3 podpoření profesionálové

Uzávěrka: 30.11.2022

Weby akcí:

https://apap365.org/

https://publictheater.org/programs/under-the-radar/

 

Kritéria hodnocení a výběru:
• dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
• odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR
• výběrové řízení je určeno pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech jako poradní orgán IDU.

 

Kontaktní osoba: Radka Lím Labendz, E radka.labendz@idu.cz