PerformCzech ProVisit Chile pro profesionály z oblasti scénických umění

PerformCzech ProVisits jsou kurátorované mise do zahraničí pro skupiny divadelních a tanečních profesionálů zaměřené na navázání kontaktů a spolupráce v daném teritoriu. V lednu 2023 probíhá v Santiago de Chile mezinárodní divadelní festival Santiago a Mil. Součástí ProVisit bude návštěva profesní platformy festivalu pro zahraniční profesionály z oblasti divadla, na které bude možnost zhlédnout představení zařazená na festival, showcasovou část a účastnit se dalších profesních aktivit. Společně s partnery z Chile připravuje PerformCzech další networkingové aktivity s lokálními organizacemi. 

Termín a místo: předběžná data 15.-23.1.2023, Santiago de Chile

Finanční podpora: až 100.000 Kč (Dopravu, ubytování, stravu a cestovní pojištění si účastníci hradí samostatně z poskytnuté podpory. IDU zajišťuje účast koordinátora a program ProVisit a případně vstupenky na akce.)

Kdo se hlásí: profesionálové z oblasti scénických umění se zájmem o spolupráci s partnery z Chile a Latinské Ameriky - především kurátoři, dramaturgové festivalů, zájemci o koprodukce a projekty spolupráce

Limit: až 5 podpořených profesionálů

 

Uzávěrka: 5.12.2022

Web akce:

https://teatroamil.cl

 

Kritéria hodnocení a výběru:

• dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
• odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR
• výběrové řízení je určeno pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Martina Pecková Černá, E martina.peckova-cerna@idu.cz