PerformCzech ProVisit Asie: Hong Kong a Macao

PerformCzech ProVisits jsou kurátorované mise do zahraničí pro skupiny divadelních a tanečních profesionálů/profesionálek zaměřené na navázání kontaktů a spolupráce v daném teritoriu. Cílem výjezdu na přelomu dubna a května 2023 je návštěva tanečního festivalu Freespace Dance Festival (Hong Kong) a multižánrového uměleckého festivalu Macao Arts Festival (Macao). V rámci výjezdu bude možné shlédnout představení zařazená na program festivalů. Ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu připravuje PerformCzech další networkingové aktivity s lokálními organizacemi (např. Tai Kwun, West Kowloon Cultural District, The Hong Kong Academy for Performing Arts, aj.).

! Pro cestování do těchto destinací se doporučují očkování proti žloutence typu A, žloutence typu B a břišnímu tyfu !

Výjezd je první ze série cest PerformCzech ProVisits do různých regionů Asie - pro předběžný výhled na rok 2023 viz LINK.

Termín a místo: předběžná data: 27.4.-6.5.2023, Hong Kong a Macao

Finanční podpora: až 91.000 CZK (Dopravu, ubytování, stravu, očkování a cestovní pojištění si účastníci hradí samostatně z poskytnuté podpory. IDU zajišťuje účast koordinátora a program ProVisit a případně vstupenky na akce.)

Kdo se hlásí: profesionálové/profesionálky z oblasti tance a fyzického divadla se zájmem o spolupráci s partnery z Hong Kongu a Macaa

Limit: až 2 podpoření/é profesionálové/profesionálky

Uzávěrka: 26.3.2023

Weby akcí:

https://www.westkowloon.hk/en/freespacedance2023#overview

https://www.icm.gov.mo/fam/33/en/

Kritéria hodnocení a výběru:

• dosavadní výsledky činnosti jednotlivce/jednotlivkyně nebo zastupující organizace

• odborné předpoklady jednotlivce/jednotlivkyně a jeho/její schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR

• výběrové řízení je určeno pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Vybraní/é účastníci/účastnice jsou povinni/y po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Antonín Brinda, antonin.brinda@idu.cz