PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých divadelních profesionálů na přehlídce divadla pro mládež AUGENBLICK MAL! 2023

AUGENBLICK MAL! je nejvýznamnější celostátní přehlídkou německých produkcí divadla pro mladé publikum. Součástí programu jsou nejen divadelní představení, ale také odborná setkání a panelové diskuse.

Termín a místo: 21. – 26. 4. 2023 / Berlín (Německo)
Minimální doba pobytu: 4 dny
Forma podpory: příspěvek na mezinárodní dopravu (vlak, autobus) ubytování a vstupenky
Výše podpory: do 10.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 2 podpoření profesionálové

Uzávěrka: 5. 4. 2023

Web akce: AUGENBLICK MAL! 2023 | Das Festival des Theaters für junges Publikum

Kritéria hodnocení a výběru:

  • Dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • Odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • Výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • Profesní CV
  • Vybraný účastník je povinen po absolvování veletrhu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, E veronika.nadenickova@idu.cz