PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých divadelních profesionálů na loutkářském festivalu Fira de Titelles (Španělsko)

Hlavním cílem této významné loutkářské události ve Španělsku je vytváření platformy pro prezentaci loutkových a vizuálních divadelních představení pro všechny věkové kategorie a setkávání a další aktivity pro akreditované profesionály z oblasti scénického umění.

Festival se odehrává v mnoha prostorách i ulicích města Lleida za účasti široké veřejnosti.

Termín a místo: 5. – 7. 5. 2023 / Lleida (Katalánsko, Španělsko)
Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory: příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (zástupkyně a zástupci festivalů, programoví a marketingoví pracovníci, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 2 podpoření profesionálové
Uzávěrka: 14. 4. 2023
Web akce: Puppet Fair of Lleida

Informace k registracím (je potřeba provést individuálně do 14. dubna): Puppet Fair of Lleida: INSCRIPTION FORM - PROGRAMMERS AND COMPANIES

Kritéria hodnocení a výběru:

  • Dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • Odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.).
  • Výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • Profesní CV
  • Vybraný účastník je povinen po absolvování veletrhu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, E veronika.nadenickova@idu.cz