PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých divadelních profesionálů na festivalu Kunstenfestivaldesarts (Belgie)

Kunstenfestivaldesarts je mezinárodní multižánrový festival věnovaný současnému divadlu, performance a tanci. Příležitostně se otevírá i filmu a výtvarnému umění.

Festival je komplexním networkem různorodých uměleckých komunit a prezentuje a koprodukuje díla ve více než dvaceti různých kulturních centrech i na veřejných prostranstvích v Bruselu.

Kunstenfestivaldesarts pořádá též Free School, která je věnovaná sdílení uměleckých postupů, znalostí a úvah. Všechny školní aktivity jsou bezplatné a jejich cílem je vyhovět velkému množství možných účastníků.

Festival probíhá v termínu 11. 5. – 3. 6. 2023, speciální program pro profesionály se koná 16. – 18. 5. 2023.

Termín a místo: 16. - 18. 5. 2023 / Brusel (Belgie)
Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory: příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: Zástupci subjektů nebo individuální umělci / kulturní manažeři, kteří působí v oblasti českých scénických umění. Při výběru budou upřednostněni profesionálové z oblasti divadla, loutkového divadla, tance a nového cirkusu s akcentem na zástupce českých scénických umění.
Limit: až 2 podpoření profesionálové
Uzávěrka: 14. 4. 2023
Web akce: KUNSTENFESTIVALDESARTS 

Informace k registraci do programu pro profesionály (je potřeba provést individuálně do 10. dubna): https://www.kunsten.be/en/meetings-programmes/bezoekersprogramma-plateforme-tijdens-kunstenfestivaldesarts/

Kritéria hodnocení a výběru:

  • Dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • Odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.).
  • Výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • Profesní CV
  • Vybraný účastník je povinen po absolvování veletrhu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E pavel.storek@idu.cz