PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých tanečních profesionálů na festivalu ImPulsTanz (Vídeň, Rakousko)

Mezinárodní festival ImPulsTanz, založený v roce 1984 je jedním z nejvýznamnějších světových festivalů současného tance. Každé léto se tisíce profesionálních tanečníků, choreografů, učitelů a tanečních fanoušků z celého světa scházejí, aby si vyměnili nápady, společně zkoumali a navzájem se inspirovali a proměnili Vídeň v epicentrum současného tance a performance.

Termín a místo: 6.7. – 6.8. 2023 / Vídeň

Minimální doba pobytu: 4 dny
Forma podpory: příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 12.000,- Kč
Kdo se může hlásit: taneční profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, choreografky a choreografové, taneční kritičky a kritici apod.)

Limit: až 2 podpoření profesionálové
Uzávěrka: 30. 4. 2023
Web akce: https://www.impulstanz.com/en/

Kritéria hodnocení a výběru:

  • Dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • Odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.).
  • Výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • Profesní CV
  • Vybraný účastník je povinen po absolvování veletrhu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E pavel.storek@idu.cz