PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých divadelních profesionálů na festivalu Wiener Festwochen (Vídeň, Rakousko)

DIVADLO - OPERA - HUDBA - TANEC - PERFORMANCE - VISUÁLNÍ UMĚNÍ: 770 UMĚLCU Z 27 ZEMÍ SVĚTA NA 20 MÍSTECH OD BURGHTHEATERU AŽ K DONAUPARKU.

Když Wiener Festwochen začal v 50. letech 20. století, položil několik důležitých základů pro vytvoření nového obrazu Vídně, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Wiener Festwochen dnes spojuje divadlo, performance, tanec, hudbu, výtvarné umění, instalaci, diskurz, participaci, workshopy a nové umělecké formy, které ještě nelze zařadit do kategorií. Festival nabízí prostor pro multidisciplinární tvorbu a otevírá tvůrčí dialogy mezi renomovanými i začínajícími umělci a širokou veřejností. Wiener Festwochen každoročně přináší výrazné vlastní produkce, světové premiéry a mezinárodní koprodukce.

Termín a místo: 12.5. - 21. 6. 2023 / Vídeň
Minimální doba pobytu: 4 dny
Forma podpory: příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 12.000,- Kč
Kdo se může hlásit: Zástupci subjektů nebo individuální umělci / kulturní manažeři, kteří působí v oblasti českých scénických umění. Při výběru budou upřednostněni profesionálové z oblasti divadla, loutkového divadla, tance a nového cirkusu s akcentem na zástupce českých scénických umění.
Limit: až 2 podpoření profesionálové
Uzávěrka: 30. 4. 2023
Web akce: https://www.festwochen.at/en/home

Kritéria hodnocení a výběru:

  • Dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • Odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.).
  • Výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • Profesní CV
  • Vybraný účastník je povinen po absolvování veletrhu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E pavel.storek@idu.cz