PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých divadelních profesionálů na mezinárodním festivalu loutkového divadla SAMPO v Helsinkách (Finsko)

Festival SAMPO je mezinárodní festival loutkového divadla, který je v hlavním městě Finska pořádán každoročně od roku 2017. Festival nabízí představení pro děti i dospělé, představuje umělce z celé Evropy, rozličné styly loutkářství a vizuálního divadla a překračuje hranice mezi různými obory umění. Kromě představení jsou součástí programu také diskuse, workshopy, výstavy a další akce.

Termín a místo: 23. - 27. 8. 2023 / Helsinky (Finsko)
Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory: příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování a vstupenky
Výše podpory: do 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 2 podpoření profesionálové
Uzávěrka: 24. 5. 2023
Web akce: EN: Sampo Festival

Kritéria hodnocení a výběru:

  • Dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • Odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • Výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • Profesní CV
  • Vybraný účastník je povinen po absolvování veletrhu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, E veronika.nadenickova@idu.cz