PerformCzech ProVisit Asie: Singapur

PerformCzech ProVisits jsou kurátorované mise do zahraničí pro skupiny divadelních a tanečních profesionálů/profesionálek zaměřené na navázání kontaktů a spolupráce v daném teritoriu. Cílem výjezdu v říjnu 2023 je návštěva ASEF LinkUp | Asia-Europe Cultural Diplomacy Lab v Singapuru a dalších akcí v regionu. Cultural Lab pořádaný organizací Asia-Europe Foundation (ASEF) proběhne v termínu 25.-27.10.2023. Akce je určena především produkčním a uměleckým manažerům/manažerkám, zaměřuje se na networking a seznámení se se singapurskou divadelní scénou, potažmo se scénou v regionu. Celková délka výjezdu bude cca 10-12 dní - další navštívené akce a lokality jsou v jednání.
Výjezd je připravován ve spolupráci s kulturním oddělením Asia-Europe Foundation.

! Pro cestování do Singapuru/oblastí (jiho)východní Asie se doporučují očkování proti žloutence typu A, žloutence typu B a břišnímu tyfu. !

Termín a místo: Singapur a další země (jiho)východní Asie; předběžný termín 17.-28.10.2023
Finanční podpora: až 100.000 CZK (Dopravu, ubytování, stravu, očkování a cestovní pojištění si účastníci/účastnice hradí samostatně z poskytnuté podpory.)
Kdo se hlásí: divadelní produkční a manažeři/manažerky, dramaturgové/dramaturgyně se zájmem o spolupráci s partnery ze Singapuru a případně z dalších zemí regionu (jiho)východní Asie
Limit: až 4 podpoření profesionálové/profesionálky
Uzávěrka: 15.6.2023
Web akce

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce/jednotlivkyně nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce/jednotlivkyně a jeho/její schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR
  • výběrové řízení je určeno pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR Vybraní/é účastníci/účastnice jsou povinni/y po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Antonín Brinda, antonin.brinda@idu.cz